הקשרים שבין התנהגות הורית מיטבית של הורים על פי מודל ״מחומש ההורות״ ומעורבותם בפעילויות הדיגיטליות של ילדיהם במהלך הסגר הראשון של מגיפת הקורונה, בקרב הורים ישראלים, יהודים וערבים (Meoded Karabanov, et al., 2021)

מטרת המחקר

מגפת הקורונה והסגרים העמידו אתגרים עצומים בפני ההורים. בנוסף, בשל הסגר, העולם הדיגיטלי הפך להיות מרכזי מאוד בחיי ילדים. מטרת המחקר היתה ללמוד על התנהגויות הוריות על פי מחומש ההורות בישראל בתקופת הסגר הראשון. מעבר לכך ביקש המחקר לבחון כיצד התנהגויות ההורים קשורות למידה שבה הורים היו מעורבים וערים לפעילות הדיגיטאלית של ילדיהם הצעירים.

השתתפו במחקר

487 הורים (290 יהודים ו-197 ערבים – מוסלמים ונוצרים) לילדים בני שנתיים עד שמונה.

מחקר-מעורבות-הורים-בפעילות-דיגיטלית-של-ילדים-קורונה

ממצאים מרכזיים

נמצאו דפוסי הורות דומים של הורים יהודים וערבים בעת הסגר. על פי מודל "מחומש ההורות", הורים יהודים וערבים מדווחים שהתנהגויות של אהבה היו השכיחות ביותר במהלך הסגר, ואחריהן התנהגויות של מנהיגות הורית. התנהגויות של  עידוד לעצמאות, הנהגת כללים ושותפות בין ההורים נמצאו תכופות פחות.

ככל שסך התנהגויות ההורים היו מיטיבות יותר בחיי היומיום,  כך נמצאה מעורבות גבוהה יותר שלהם בפעילויות הדיגיטליות עם ילדיהם, מעבר לרקע המשפחתי (גיל הילד, השכלת ההורים וגודל המשפחה). ההורים בחרו עבור ילדיהם את האתרים המתאימים, שיחקו עם ילדיהם משחקים דיגיטאליים, הסבירו לילדיהם סרטים וכו'.

מעורבות הורים בפעילויות דיגיטליות של ילדיהם עשויה לצמצם סיכונים הקשורים לחשיפת יתר של ילדים צעירים למדיה ולמסכים.

Meoded Karabanov, G., Asaf, M., Ziv, M., & Aram, D. (2021). Parental behaviors and involvement in children’s digital activities among Israeli Jewish and Arab families during the COVID-19 lockdown. Early Education and Development32(6), 881-902.‏

דילוג לתוכן