התנהגות הורית מיטבית על פי מודל ״מחומש ההורות״ ואיכות השינה של ילדים בגיל הרך
(אבן טוב, 2020)

מטרת המחקר

שינה של ילדים בגיל הרך מהווה משתנה משמעותי באיכות חייהם ובריאותם, כמו גם באיכות החיים של הוריהם. המחקר למד על הקשרים שבין היישום היומיומי של עקרונות ההורות המיטבית על פי מודל ״מחומש ההורות״ לבין הנהגת רוטינות שינה יעילות בבית ואיכות השינה של הילדים.

השתתפו במחקר

205 הורים, 103 אבות ו- 102 אימהות לילד אחד לפחות בטווח הגילים 3 עד 5.

ממצאים מרכזיים

ככל שהורים התנהגו יותר על פי עקרונות מודל ״מחומש ההורות״ כך היו בבית רוטינות שינה תקינות (פעולות מסתגלות וטובות: יותר צחצוח שיניים, מקלחת, קריאה ופחות פעולות שאינן מסתגלות: צפייה בטלוויזיה, שימוש בפלאפונים או משחקים מעוררים).

ככל שהורים התנהגו יותר על פי עקרונות מודל ״מחומש ההורות״ כך איכות השינה של הילדים נמצאה גבוהה יותר (קל יותר להירדם, ישן מספיק ומתעורר פחות) וזאת מעבר למשתני הרקע (גיל ההורה, המגדר, השכלה, גיל הילד ומגדר הילד).

אבן טוב, ש. (2020). התנהגות הורית מיטבית על פי "מחומש ההורות": רוטינות שינה ואיכות שינה בקרב ילדים בגיל הרך. עבודה לקראת התואר "מוסמך למדעי הרוח" (MA), אוניברסיטת תל אביב.

דילוג לתוכן