תקנון האתר (מעודכן ל- 1/9/22)

1. מבוא

 • להלן תקנון האתר "מחומש ההורות" ותנאי השימוש בו. מסמך זה הינו משלים למסמך מדיניות הפרטיות המופיע באתר זה.
 • תקנון השימוש באתר זה נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 • אתר "מחומש ההורות" (להלן "האתר") משמש כאתר ייצוגי עבור "מודל מחומש ההורות עקרונות להורות מיטיבה" וכן עבור מכירת ערכת הקלפים "מחומש ההורות: קלפים לעידוד שיח על התנהגות הורית". הינך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות אשר יפורטו להלן.
 • האתר מופעל על ידי לינור שגיא, איתן ארם ודורית ארם שהינם בעלי הזכויות של כל האתר ותכניו.
 • אנחנו עשויים לעדכן תקנון זה מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו ע"פ שיקול דעתנו וללא הודעה מוקדמת.
 • אם יבוצעו בתקנון שינויים מהותיים בלבד, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתקנון מעיד על הסכמתך לתקנון המעודכן.
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחסום ו/או שלא לאפשר פעולה, לרבות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש באתר, שהתנהגותו אינה הולמת ו/או שאינה לפי תקנון השימוש ו/או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר והכל עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.
 • כתובת בית העסק: מתן, הדס 34, מיקוד 4585800.
 • טלפון ליצירת קשר: 0505243874.

2. הגדרות ותנאי שימוש

 • לצורך תקנון זה “משתמש/גולש”- כל אדם ו/או תאגיד מכל סוג שהוא.
 • לצורך תקנון זה "האתר"/"הנהלת האתר"/"החברה" – בעלי הזכויות באתר כמפורט לעיל.
 • כל משתמש רשאי/ם להשתמש באתר זה לרבות לבצע האתר פעולה, כהגדרתה להלן, הכל בכפוף לדין ולמילוי מלוא התנאים המצטברים המפורטים להלן בתקנון זה.
 • משתמש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו רשאי לבצע פעולה משפטית ו/או פעולה כהגדרתה להלן, ללא אישור אפוטרופוס, לא יהיה רשאי להשתמש ו/או לבצע פעולה באמצעות ו/או בקשר לאתר מבלי שידע את הוריו ו/או את אפוטרופוסו מראש, בדבר הוראות תקנון זה וקיבל את אישורם המפורש להשתמש ו/או לבצע כל פעולה באמצעות ו/או בקשר לאתר כאמור.
 • כל פעילות אשר תבוצע באתר על ידי קטין ו/או מי שאינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ו/או אחרות ללא אישור אפוטרופוס תהיה באחריות הבלעדית של הוריו ו/או אפוטרופוסו ואלו יחשבו כמי שנתנו את הסכמתם לביצוע פעולה כאמור וכמי שמכירים את הוראות תקנון ומקבלים אותן במלואן.
 • המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
 • המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני פעיל באינטרנט.
 • לצורך תקנון זה “פעולה” – כל פעולה המבוצעת באתר לרבות רכישת חפיסת הקלפים, קריאת תכני האתר וכד' (להלן: “פעולה”).
 • כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את הוראות התקנון והינו מודע להן ומקבלן במלואן וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו.
 • כל ביקור ושימוש באתר, בתכניו, בשירותיו המוצעים בו, בדף המכירה שבו, מהווה הסכמת הגולש לתנאי השימוש שלהלן.
 • במידה ומשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליו להימנע מכל שימוש באתר.
 • כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי קרא, הבין והינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם ובמלואם.
 • תקנון זה מהווה חוזה התקשרות משפטי מחייב בין המשתמש ובין הנהלת האתר לכל דבר ועניין.
 • לצורך תקנון זה המושגים "מוצר" או "פריט/ים" – הכוונה לחפיסת הקלפים המוצעת למכירה באתר.

3. תוכן ושירותי האתר

 • גלישה ועיון בתכנים הנוגעים למודל "מחומש ההורות".
 • רכישת חפיסת קלפים לעידוד שיח על התנהגות הורית.
 • הצעות לקיום סדנאות והרצאות.
 • מובהר כי הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל התכנים הללו יינתנו באופן רציף ושוטף באתר.
 • הנהלת האתר תהא רשאית לשנות להרחיב ו/או לצמצם את רשימת התכנים הניתנים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהיא.
 • אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך אלו יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג' או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת הפעילות או השירות באתר.
 • התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של מפתחי המודל "מחומש ההורות" ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה (למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני).

4. ביצוע רכישה באתר

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
 • הרכישה באתר תבוצע באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות העברת כספים ביישומון "ביט" בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.
 • התשלום תמורת המוצרים שירכשו ע”י המשתמש באתר באמצעות כרטיס אשראי דרך שירות סליקה ("משולם"). יובהר כי המוצרים יהיו שייכים לחברה עד סיום ביצוע וסליקת מלוא התשלום בגינם.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.
 • כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט, עבורו יוצג “דף פריט” בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן “דף הפריט”). לתשומת הלב, החברה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף או להחסיר צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
 • מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב, שינויי תאורה, הבדלי יום לילה וכיו”ב.
 • ניתן לרכוש ברכישה אחת עד 10 חפיסות ("פריטים"). הרוכשים מתבקשים לפנות למייל המצוין בדף המכירה לרכישה מרוכזת של מעל 10 חפיסות.
 • הנהלת האתר עושה מאמץ שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, אי דיוקים או שגיאות או אי התאמות שנעשו בתום לב ולכן ההנהלה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן. המשתמש מצהיר ומאשר כי לא יעלה הוא או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה בגין ובקשר לאי דיוקים או שגיאות או אי התאמות.
 • מחיר המוצר באתר לא כולל ולא יכלול מע”מ (עוסק פטור). לצד כל מוצר מוצג מחיר ו/או עלות בגין שילוח ו/או משלוח המוצר הספציפי בהתאם לגודלו ולעלויות המשלוח עבורו.
 • מחיר המוצר שיחייב את הלקוח הינו מחיר המוצר בעת ביצוע ההזמנה.
 • המשתמש בלבד אחראי לערוך השוואת מחירים ו/או לבדוק קיומן של הנחות ו/או עריכת מבצעים בטרם החלטתו לרכוש מוצר כזה או אחר באתר.
 • על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנכונים והנדרשים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה”). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הפעלת האתר.
 • במעמד ביצוע ההזמנה ייבדקו פרטי כרטיס האשראי בדף הסליקה ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.
 • תנאים להשלמת עסקת הרכישה: עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שהנהלת האתר תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין האתר. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה מחברת האשראי. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריט המבוקש קיים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה הנהלת האתר רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה ו/או עיכוב בזמן האספקה בהתאמה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד הנהלת האתר ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה ו/או תביעה כאמור. יובהר ויודגש, כי שליחת הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של האתר אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא”ל כדי לחייב את הנהלת האתר. רק אישור חברת האשראי על ביצוע חיוב התשלום יהווה אישור בדבר השלמת ההזמנה, בכפוף לאמור לעיל.

5. אספקת המוצר – מדיניות משלוחים

 • המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו או לחילופין, לבחור באיסוף עצמי מהישוב מתן, הדס 34.
 • במקרה שהמשתמש יבחר באספקת המוצר ליעד שיבחר, הנהלת האתר תספק למשתמש את המוצר באמצעות חברת שילוח חיצונית ועצמאית (להלן: “חברת השילוח”). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך 14 ימי עסקים מביצוע ההזמנה. הנהלת האתר אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: “דמי משלוח” ) דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר. תשלום דמי המשלוח כמוהו כתשלום עבור המוצר כאמור בתקנון זה, לכל דבר ועניין.
 • ככל שתבוצע אספקת פריטים בעלי עלות משלוח חריגה (בשל גודל ו/או משקל ו/או מיקום בארץ/בעולם), תעשה בתיאום מראש של המשתמש עם הנהלת האתר.
 • אספקת המוצר באמצעות דואר (ישראל) רשום –דמי המשלוח יתווספו למחיר המוצר המוצג באתר באופן אוטומטי עם בחירת האפשרות למשלוח באופן הזה.

  הנהלת האתר מתחייבת לשליחת המוצר בדואר רשום בתוך 7 ימי עסקים ממועד ההזמנה.

  אין הנהלת האתר רואה את עצמה אחראית למשך זמן קבלת הפריט על ידי דואר ישראל, אלא רק, כאמור, למועד שליחת המוצר עצמו.

  הנהלת האתר אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת "דואר ישראל", לרבות איחור בביצוע האספקה או איבוד הפריט.

 • איסוף עצמי-איסוף המוצר בתאום מראש מהישוב מתן, הדס 34 יבוצע לאחר אישור התשלום על ידי חברת האשראי (עד 14 ימי עסקים).

6. אם יהיה חוסר במלאי

 • ככלל, המוצר "ערכת הקלפים מחומש ההורות" קיים במלאי ובעל זמינות מיידית לאיסוף.
 • במקרה של מחסור במלאי, תינתן אפשרות לבטל את ההזמנה.
 • זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג’ ושאינם תלויים בהנהלת האתר.
 • המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער מבלי לגרוע מהאמור,
 • המשתמש מאשר כי ידוע לו כי הנהלת הארת לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים: עקב “כוח עליון” ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע, שביתה ו/או השבתה אצל יצרני ו/או ספקי חומרי הגלם ו/או הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים ו/או מכל סיבה אחרת שאיננה בשליטת הנהלת האתר. מובהר כי הנהלת האתר איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי. אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, הנהלת האתר תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה, עד 7 ימים ממועד משלוח ההודעה.
 • מובהר כי אספקת הפריטים יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הנהלת האתר. מוסכם כי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.
 • מובהר בזאת כי בעת איסוף עצמי ו/או הובלה עצמית של פריטים אין הנהלת האתר לוקחת אחריות עבור הובלה ו/או שינוע הפריטים לבית הלקוח וכי כל נזק שייגרם למוצר לאחר יציאתו מן החברה הינו באחריות הלקוח בלבד וכן כי על הלקוח לוודא תקינות ושלמות המוצר לפני לקיחתו ו/או איסופו העצמי.

7. מדיניות החזרות מוצרים ו/או ביטולי עסקה או שירותים

 • המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן- “חוק הגנת הצרכן”) או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן: ביטול העסקה יעשה מיום ביצוע העסקה באתר ועד 14 יום מיום קבלת הפריטים. ביטול העסקה יעשה בכתב באמצעות משלוח טופס החזרת פריט ו/או פניה לביטול עסקה דרך האתר ו/או במייל contact@hamehumash.com.
 • בנסיבות אלו כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום ששולם בפועל. ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שאריזת המוצר לא נפתחה, שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש. ביטול העסקה יבוצע בכפוף להשבת הפריט לכתובת הנהלת האתר באופן עצמאי על ידי המשתמש. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).
 • ביטול העסקה כתוצאה מפגם בפריט או בגין אי התאמה לפרטיו כפי שמופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת הפריט לישוב מתן, הדס 34. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד’ יש לפנות אל הנהלת האתר במייל contact@hamehumash.com.
 • בכל מקרה החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:
 • לאחר וכנגד החזרת המוצר אל הישוב מתן, הדס 34, בצירוף חשבונית, ובתנאי שאריזת המוצר המקורית לא נפתחה, שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט. מובהר כי המשתמש יזוכה כאמור אך ורק לאחר קבלת הפריטים וזאת לאחר שיצר המשתמש קשר עם הנהלת האתר באמצעות שליחת טופס החזרת פריט ו/או ביטול עסקה דרך האתר ו/או במייל.
 • במקרה של החזרת הפריט ע”י שליחתו אל מתן, הדס 34 ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והגעתו של הפריט המוחזר אל מתן, הדס 34.
 • בכל מקרה, בין אם ההחלפה או ההחזרה נעשית ע”י הבאת הפריטים או משלוחם לכתובת במתן, הדס 34, ההחזרה או ההחלפה תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המזמין ובתנאי שאריזתו לא נפתחה ושלא נעשה במוצר כל שימוש.
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד או יותר מהמקרים המפורטים להלן:
 • אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.
 • מובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר או פגום ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו יעודכן המזמין בדבר העיכוב או ביטול ההזמנה ובמקרה של עיכוב המזמין יוכל ביטול העסקה ולמשתמש לא תהא טענה ו/או תביעה בגין ובקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי המשתמש
 • אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.
 • בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
 • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
 • המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.
 • המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או במי מטעמו ו/או בפעילותו התקינה ו/או בצד ג’ אחר כלשהו.
 • אם לפי דעת הנהלת האתר, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג’. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג’ כלשהו.
 • המשתמש לא הגיע לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 30 ימי עסקים.
 • בכל מקרה אשר בו, מחמת “כוח עליון”, אין באפשרותנו לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית הנהלת האתר לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה, כאמור, הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד ככל שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר ו/או ביטול ההזמנה.

8. אחריות ושירות

 • האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי הנהלת האתר.
 • אחריות הנהלת האתר לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מרשלנות או מכה מנפילה.
 • החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מרשלנות או מכה מנפילה במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת.

9. קניין רוחני של הנהלת האתר

 • האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות,
 • סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר
 • שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "מחומש ההורות" ואין
 • לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר "מחומש ההורות".
 • המשתמש אינו רשאי להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותו אישור מפורש וכתוב מראש.
 • המשתמש אינו רשאי להעביר או להנגיש לאחרים (לרבות בדרך של העמדה לרשות הציבור, העלאה, הפצה, העברה, מתן הרשאה, מכירה או פרסום או בדרך של ייצוא תכנים אל מחוץ לאתר בכל דרך כגון בדרך של מיסגור, יצירת לינק עמוק, הטמעה וכיו"ב).
 • הנהלת האתר מאשרת למשתמש באתר לצפות בחומרים המופיעים באתר ובשירותיו, וזאת לצורכי צפיה לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד. אין בהרשאה זו משום העברה של זכויות הבעלות בתכני האתר לבעלות המשתמש באתר ו/או לטובת צד ג' אחר כלשהו.
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור אנו מתירים הפניה חיצונית לאתר – ובלבד שתבוצע ע"י קישור לעמוד הבית של האתר בלבד, כאשר לחיצה על הקישור תוביל לפתיחת עמוד הבית של האתר בעמוד נפרד, באופן מלא וללא כל שינוי ו/או תוספת וללא כל מסגרת ו/או כותרת.

10. דין וסמכות שיפוט

 • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

ליצירת קשר

נשמח להתייחס לכל שאלה, הערה או רעיון.

ניתן לפנות גם ללינור שגיא בטלפון 0505243874  או במייל contact@hamehumash.com

ליצירת קשר

נשמח להתייחס לכל שאלה, הערה או רעיון.

ניתן לפנות גם ללינור שגיא בטלפון 0505243874  או במייל contact@hamehumash.com

דילוג לתוכן