התנהגות הורית מיטבית על פי מודל ״מחומש ההורות״ ורווחה הורית וכללית של אבות ואימהות לילדים בגיל הרך בישראל (שגיא, 2019)

מטרת המחקר

לבדוק את הקשר שבין ההתנהגויות ההוריות היומיומיות של הורים לבין רווחתם (well-being).

השתתפו במחקר

85 זוגות הורים (אימהות ואבות) לשניים עד ארבעה ילדים בגיל חצי שנה עד תשע שנים.

ממצאים מרכזיים

לגבי התנהגות הורית, הורים דיווחו על יישום גבוה יותר  של ביטויי אהבה בהשוואה לעקרונות האחרים. הם דיווחו על  יישום נמוך במיוחד של עקרונות הכללים והעצמאות. לא נמצאו הבדלים בין האימהות לאבות בדיווח על יישום העקרונות למעט עקרון האהבה. אימהות דיווח על יותר התנהגויות אהבה מאשר אבות.

לגבי הרווחה, אבות מדווחים על רמות גבוהות במובהק של רווחה כללית לעומת אימהות. ככל שההורים דיווחו על התנהגויות הוריות מיטביות על פי המחומש כך הם דיווחו על רווחה רבה יותר. מעניין היה להיווכח שהתנהגויות הוריות של הורה אחד קשורות ברווחתו הכללית וההורית של ההורה השני, במיוחד התנהגותם של אבות על רווחתן של אימהות.  כלומר, ככך שהאב הראה התנהגות הורית מיטבית על פי המחומש כך האם דיווחה על רווחה רבה יותר.

שגיא ל., וארם, ד. (16.09.2019). כנס ישראל השני להורות: גוונים של הורות – מחקר, טיפול, חינוך ומדיניות בגיל הינקות. אוניברסיטת חיפה.

דילוג לתוכן